Áp dụng chế tài và căn cứ áp dụng chế tài

Chế tài là một trong ba bộ phận cấu thành một quy phạm pháp luật và nó không còn là gì xa lạ với những người học Luật. Chế tài là bộ phận xác định các hình thức trách nhiệm pháp lý khi có hành vi vi phạm với những quy tắc xử sự chung được ghi trong phần quy định và giả định của quy phạm pháp luật. Căn cứ vào tính chất của các nhóm quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh, chế tài được phân chia thành nhiều loại: chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài dân sự…Vậy bài viết sau đây Luật Thiên Minh sẽ làm rõ được cho bạn tất cả những điều liên quan về chế tài cũng như là pháp luật hiện nay quy định chế tài như thế nào?

Quy phạm pháp luật được định nghĩa một cách chính xác nhất đó là những quy tắc, chuẩn mực mang tính bắt buộc chung phải thi hành hay thực hiện đối với tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan, và được ban hành hoặc thừa nhận bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Phải hiểu rằng quy phạm pháp luật được chia ra làm 3 bộ phận cơ bản bao gồm : giả định, quy định và chế tài.

– Giả định: Đây là bộ phận nêu ra hoàn cảnh, tình huống, địa điểm, thời gian, chủ thể có thể xảy ra trong thực tế mà pháp luật dự liệu được. Theo đó nếu những việc này xảy ra thì các chủ thể đó phải hành động theo quy tắc xử sự mà quy phạm đặt ra dưới phần quy định.

– Quy định: Đây là bộ phận quan trọng, cốt yếu của quy phạm pháp luật và không thể thiếu. Theo đó, ở phần này nêu lên quy tắc xử sự mà mọi người phải thi hành khi xuất hiện những điều kiện mà phần giả định đã đặt ra.

– Chế tài: Là những biện pháp tác động mà Nhà nước sẽ áp dụng đối với chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy tắc xử sự đã được nêu trong phần giả định của quy phạm và cũng là hậu quả pháp lý bất lợi mà chủ thể phải gánh chịu khi không thực hiện đúng nội dung tại phần quy định.

Chế tài là bộ phận chỉ ra những biện pháp tác động mà Nhà nước sẽ áp dụng. Đối với chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy tắc xử sự. Đã được nêu trong phần giả định của quy phạm và cũng là hậu quả pháp lý bất lợi mà chủ thể phải gánh chịu khi không thực hiện đúng nội dung tại phần quy định.

Căn cứ vào tính chất của các nhóm quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh, chế tài được phân chia thành nhiều loại:

  • Chế tài hình sự
  • Chế tài hành chính
  • Chế tài dân sự…

Căn cứ để thực hiện chế tài là gì?

Những căn cứ để áp dụng chế tài áp dụng riêng đối với thương mại, dân sự là:

– Có hành vi vi phạm: Là những hành vi được cho là thực hiện không đúng hoặc không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc giao dịch khác. Căn cứ này bắt buộc cần được đưa ra chứng minh trong việc áp dụng đối với tất cả các hình thức chế tài.

– Có thiệt hại vật chất thực tế xảy ra: Căn cứ này phải được trích dẫn hoặc đưa ra khi áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại

– Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại thực tế.

– Yếu tố quan trong cuối cùng đó là có lỗi của bên vi phạm, đây là căn cứ bắt buộc phải có để áp dụng đối với tất cả các loại chế tài.

Những loại chế tài hiện nay được áp dụng

Chế tài hành chính

Chế tài hành chính là một bộ phận của quy phạm pháp luật hành chính nhằm xác định biện pháp xử lý của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chế tài dân sự

Chế tài dân sự là chế tài được áp dụng trong quan hệ dân sự khi đối tượng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng với các nghĩa vụ dân sự. Đây là hậu quả pháp lý bất lợi ngoài mong muốn được áp dụng đối với một chủ thể.

Chế tài dân sự thường liên quan đến tài sản như buộc sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận…hoặc có thể là những biện pháp chế tài khác như buộc chấm dứt hành vi vi phạm, buộc xin lỗi, cải chính công khai…

Chế tài thương mại

Chế tài trong hoạt động thương mại là sự gánh chịu hậu quả bất lợi của bên vi phạm hợp đồng trong thương mại gây ra.

Như vậy trên đây là các loại chế tài và căn cứ áp dụng chế tài, nếu còn vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ công ty Luật Thiên Minh.

Xem thêm:

>>> Các tiêu chí quy định bổ nhiệm cán bộ theo Luật pháp Việt Nam

>>> Thủ tục sang tên xe ô tô cần những gì?


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

www.luatthienminh.vn

Trân trọng !