Chuyên mục: Văn bản pháp luật

Quyết định 04/2020/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/2020/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT ĐỘC BAN […]

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 02/2020/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN […]

Quyết định 01/2020/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2020/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH Căn cứ Luật […]

Nghị định 100/2019/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 100/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT Căn cứ Luật Tổ […]

Nghị định 99/2019/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 99/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA […]

Nghị định 90/2019

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 90/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Căn cứ Luật […]

Nghị định 91/2019

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 91/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2019   NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn […]

Nghị định 14/2020/NĐ-CP

Nghị định 14/2020/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 14/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO ĐÃ NGHỈ HƯU CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN […]

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN, CÔNG NGHỆ […]

Nghị định 13/2020/NĐ-CP

Nghị định 13/2020/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 13/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LUẬT CHĂN NUÔI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng […]

Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

Nghị định số 11/2020/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ————– Số: 11/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————— Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020 NGHỊ ĐỊNH Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước ——————- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày […]

Nghị định 10/2020/NĐ-CP

Nghị định 10/2020/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 10/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; […]

Nghị định số 01/2020/TT-BCT

Nghị định số 01/2020/TT-BCT

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 01/2020/TT-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2020 Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 […]

quyet-dinh-05-2020-QĐ-TTg

Quyết định 05/2020/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 05/2020/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỰC NƯỚC TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC CẤP BÁO ĐỘNG LŨ TRÊN CÁC SÔNG THUỘC PHẠM VI CẢ NƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Chính […]

Nghị định số 09/2020/NĐ-CP

Nghị định số 09/2020/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 […]

Quyết định số 04/2020/QĐ-TTg

Quyết định số 04/2020/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 04/2020/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT ĐỘC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT […]

Nghị định số 16/2020/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 16/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM Căn cứ Luật Tổ chức […]

Quyết định 03/2020/QĐ-TTg

Quyết định 03/2020/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/2020/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020   QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ DỰ BÁO, CẢNH BÁO VÀ TRUYỀN TIN THIÊN TAI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ […]

Mẫu biên bản làm việc- luật Thiên Minh

Mẫu biên bản làm việc

Biên bản làm việc là loại văn bản không thể thiếu trong mỗi buổi làm việc của doanh nghiệp hay những buổi gặp gỡ, trao đổi giữa các đối tác với nhau. Tại các buổi làm việc, trao đổi, giải quyết vấn đề, biên bản làm việc là công cụ phổ biến nhất ghi lại nội […]

Hợp đồng góp vốn- Luật Thiên Minh

Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư

Hợp đồng góp vốn là gì? Hợp đồng góp vốn trong bất động sản là những khái niệm, cụm từ mà chúng ta thường nghe hằng ngày. Tuy nhiên, để hiểu một các cặn kẽ, tỉ mỉ thì không phải ai cũng hiểu hết. Trong bài viết sau, Luật Thiên Minh sẽ chia sẻ các khái niệm Hợp đồng góp vốn là gì cùng các vấn đề xoay quanh hợp đồng góp vốn 

Luật cán bộ, công chức

Luật cán bộ, công chức 2008

Luật cán bộ, công chức quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.

Luật hợp tác xã- luật Thiên Minh

Luật hợp tác xã 2012

Luật hợp tác xã quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

luật biển Việt Nam

Luật biển Việt Nam

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật biển Việt Nam.

Luật xuất bản- luật Thiên Minh

Luật xuất bản 2004

Luật xuất bản quy định về tổ chức và hoạt động xuất bản; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản.